Asioiden- ja Esineiden Internet (IoT) muuttaa markkinoita.

Yrityksesi kilpailee näkyvyydestä ja markkinaosuudesta kaiken aikaa – samaan aikaan uudet toimijat tulevat markkinoille, joilla tuotteet muodostavat jo yhteyden käyttäjiin, toisiin käyttäjiin ja jopa suoraan valmistajiin – kuinka yrityksesi pystyy ottamaan käytöön ominaisuuksia, jotka tarjoavat todellista kilpailuetua?

Asioiden- ja Esineiden Internetin (IoT:n) odotetaan muodostavan valtavaa mullistusta useilla toimialoilla vuoteen 2020 mennessä, mikä tarkoittaa, että ns. ”early adobters”-henkiset yritykset voivat vieläkin saada todellista liiketoiminnallista etua varhaisista kokeiluista ja olla kehityksen eturintamassa kun IoT-markkina kasvaa.
Muutosvauhti yhä enenevässä määrin Digitaloudessa vaatii vieläkin nopeampia adoptiojaksoja ja oppimista yli toimialojen, ​​mikä tulee olemaan ratkaiseva tekijä kilpailuedun saavuttamisessa ja kannattavuuden parantamisessa myös tulevaisuudessa.

CIO:t ja CTO:t tarvitsevat kaiken aikaa uusia kumppanuuksia konsultointi- ja teknologiatarjoajien kanssa, sillä ne pystyvät vastaamaan monimutkaisiin liiketoiminta-, integraatio-, teknologia- ja tietohallinnon toteutushaasteisiin.

Puutteellinen tieto taito suunnitella ja hallita.

Yrityksen johtajien on hankittava tietoa ja kehitettävä strategioita siitä, miten parhaiten sisällyttää ja hyödyntää IoT-teknologiaa IT-infrastruktuurissaan. Organisaatioiden on kehitettävä tietojenkäsittelyyn liittyviä taitoja, esimerkiksi miten optimoidut anturiverkot toteutetaan tai kuinka tietoja käsitellään yhdistetyillä ja jaetuilla laitteilla. Yritykset voivat myös vastata taitojen haasteeseen hankkimalla ulkopuolista osaamista.

Projekti-, sovellus- ja infrastruktuurin suunnittelu

Kolme tärkeintä osa-aluetta IntelZonen suunnittelu- ja asiantuntija palveluissa

Projekti suunnittelu

Aloitamme määrittelemällä projektille tavoitteet - ja olemme mukanasi läpi IoT projektin. Apunamme on sellaiset työkalut ja toimintamallit, kuten Kanban ja Scrum ja kyllä... me olemme todellakin ketteriä.

Sovelluksen suunnittelu

Tämän vaiheen keskeisimmät asiat ovat: Ketkä tulevat käyttämään ratkaisua? Mitä ``asioita`` ja ``esineitä`` tullaan kytkemään? Kuinka osallistetaan käyttäjät? Miten ja missä käyttäjät ottavat yhteyttä? Kuinka paljon tietoa voidaan kerätä? Mitä kaikkea tietoa tulee tallentaa? Kuinka tietoturva järjestetään? Kuinka riskejä hallitaan?

Arkkitehti suunnittelu

Tämä on suunnitteluprosessin viimeinen vaihe: kun olemme ymmärtäneet, kuinka monta ``asiaa`` tulemme yhdistämään ja kuinka paljon tietoja ne tuottavat, voimme alkaa määrittää laitteisto- ja liitettävyysvaatimuksia. Turvallisuusnäkökohdat ovat myös olennainen osa tätä suunnitteluvaihetta.

Voimme käyttää monialaisia ja erityyppisiä työpajoja (esim. DesignThinking) joko paikan päällä tai verkon yli: kerro meille, mitä tarvitset, ja me tuemme sinulle niin paljon – tai niin vähän – apua kuin apua tarvitset. Pääasialliset kumppanimme ja teknologia toimittajat ovat esim. AWS, IBM Cloud ja Microsoft Azure.

ROI-perusteltu liiketoimintasuunnitelma IoT:hen

Yhdistettyjen asioiden- ja esineiden tulee tuottaa liiketoiminnalle arvoa – samalla ratkaisun tulee olla matuurilla tasolla – jossa on mahdollista ottaa huomioon muuttujat, sekä muuttuvat tarpeet ja tavoitteet.