Sensorit ja ReunalaskentaYrityksille IoT:n suurin ja tärkein hyöty on miljardien uusien älykkäiden antureiden ja -laitteiden tuottama tieto. Ciscon mukaan - IoE (Internet-of-Everything) Internetin kaikkien ihmisten ja asioiden internet tuottavaa vuoteen 2019 mennessä 507,5 zetabittiä tietoa (1 zetabitti = 1 biljoonaa gigatavua). Kaiken tämän tiedon hallinta, siirtäminen, siivilöinti, analysointi ja jalostus – tuottavat suuria haasteita useille organisaatiolle. Tietojen analysointi on kuitenkin välttämätöntä, jos IoT ratkaisusta halutaan todellinen hyöty irti.

Tällä hetkellä suurin osa tietovarastoinnista ja analytiikasta hoidetaan joko julkisissa pilvipalveluissa, integraattoreiden konesaleissa tai yritysten omissa konesaleissa. Tällä hetkellä kuitenkin useat IoT ratkaisuja toteuttavista yrityksistä puhuvat ”Edge Computing”:stä tai ”Fog computing”:stä tämä tarkoittaa laskennan hajoittamista usealle eri taholle ja tasolle jo verkkoon. Reunalaskennassa sensorit ja muut yhdistetyt laitteet siirtävät tietoaan käyttäen vain hallittuja malleja ja vain silloin kun sille on tarvetta. Matkalla konesaliin tai pilveen – on usein erilaisia välityspalvelimia, väyliä sekä vaihteita, joihin luodaan älykkyyttä käsittelemaan tietoa ja prosessoimaan sitä ennen sen lähettämistä eteenpäin.

Business Insider Intelligence:n hiljattain julkaisemassa raportissa tarkastellaan tietojenkäsittelyyn sidoksissa olevia reunatietoratkaisuja ja selitetään edut ja haasteet, jotka liittyvät reunalaitteiden käyttämiseen yrityksen IoT-tietojen tallennukseen ja käsittelyyn. Se tutkii myös aloja, joiden odotetaan näyttävän tietä reunalaskennan saralalla – sekä sen miten teknologia tulee lisäämään tuottavuutta ja tehokkuutta.

Alla tärkeimmät kohdat:

  • Reunalaskenta tarjoaa keinon kerätä ja käsitellä tietoja paikallisissa tietokonelaitteissa eikä pilvessä tai omassa konesalissa.
  • Arvioimme, että yksityinen sektori- ja julkinen sektori yhteensä omistavat 5,6 miljardia IoT-laitteita, jotka hyödyntävät reunalaskentaa vuonna 2020.
  • Reunalaskenta on usein sopivampi tietojen keräys ja -käsittely metodi IoT-laitteista tulevalle tiedolle kuin sen vieminen pilveen asti. Reunalaskentaa voidaan toteuttaa esim. välittimien tai microtietokoneiden avulla.
  • Reunalaskenta sopii erityisen hyvin IoT ratkaisuhin – johtuen seuraavista syistä; lähes reaali-aikainen tiedon analysointi, kustannustehokkuus, matalampi verkon kuormitus ja varmuus siitä, että muut IT assetit ja sensorit toimivat vaikka yksi tiedon lähde toimisikin väärin tai olisi rikki.
  • Odotamme että teollisuus-, energia- ja kuljetus-sektori tulevat olemaan ensimmäisiä, jotka ottavat reunalaskennan käyttöön. Näitä toimialoja seuraavat älykkäät kaupungit, maatalous ja terveydenhuolto sekä vähittäiskauppa.
  • Reunalaskennan käyttöön otto IoT laitteille voi olla haastavaa – mutta uudet standardit tulevat helpottamaan käyttöönottoa.

 

Ota yhteyttä IntelZoneen – keskustellaan käyttötapauksestanne ja miten voimme tukea teitä ottamaan hallitusti ja turvallisesti reunalaskentaa käyttöön teidän organisaatiossanne.