IoT alusta ratkaisut

Tarjolla on useita eri IoT alusta ratkaisuja – joista valita. Kaikilla suurilla pilvi tarjoajilla on oma alusta joka tarjoaa rajapintoja itse laitteisiin – sekä julkiseen pilvi tarjontaan. Lisäksi kyseisiin ratkaisuihin on helppo integroida ja ottaa käyttöön muita pilvi palveluita – kuten analytiikkaa ja eri kokoisia tietokantoja. Tällä tavalla voidaan kustannustehokkaasti hyödyntää IoT:n tuottamaa tietoa liiketoiminnan edistämiseksi. Sen lisäksi että tarjolla on edellä mainittuja pilvestä tuotettavia palveluita – usein tarjolla on myös kolmannen osapuolen APIt ja niiden tarjoamat mahdollisuudet.

Valitse paras IoT alusta nykyiseen – mutta myös tulevaan tarpeeseesi

Usein on hankalaa verrata eri IoT alustojen eroja ja tarjoamaa – esim. AWS IoT, IBM Watson IoT, Azure IoT ja PTC Thingworx. Lisäksi tarjolla on useita toimialakohtaisia IoT alustoja – ja tarjoajia joilla sensorit ja alustat kulkevat käsi-kädessä. Oman haasteensa alustoihin tuo myös eri protokollat ja yhdistettävyys. On sanomattakin selvää että on tärkeää varmistua oikeasta päätöksestä alusta investoinnissa. Oletko vielä epävarma minkä alusta valitset tai oletko vasta tutkimassa eri tarjoajien valikoimaa? Meillä IntelZonella on kokemusta hyvin erilaisista IoT alustoista ja autammekin asiakkaitamme tekemään liiketoiminnan kannalta aina parhaan ratkaisun valittaessa alustoja.

Me toteutamme asiakkaillemme ROI analyysejä – jotka helpottavat tekemään perusteltuja päätöksiä – valittaessa oikeaa IoT alustaa nykyiseen ja tulevaan tarpeeseen. IoT ratkaisuille on erittäin tärkeää että alusta on skaalautuva, yhdistettävissä, hallittavissa, turvallinen ja vieläpä mahdollimman pienellä työmäärällä. Lisäksi on tärkeää muistaa, että toimittajat investoivat kaiken aikaa IoT alustojen kehitykseen ja tuovat markkinoille uusia toiminnallisuuksia ja mahdollisuuksia integraatioihin – mikäli näin ei joidenkin toimittajien kohdalla tapahdu, voi asiakas jäädä hankalaan tilaan valitun alustansa kanssa. IoT alustaa valittaessa on myös tärkeää analysoida – kuinka helposti (tai vaikeasti) valittu alusta on vaihdettavissa toiseen – jos tarve sitä vaatii.


Kiinnostuitko asiasta - ota yhteyttä asiantuntijaan!